23. 05. 2020- 18:15

Na žádost OPIS vyjela jednotka s TATRA CAS 20 (1+4) a DA-LZ1 (1+1) na místo události. Po příjezdu na místo události a provedení průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o strom ležící na komunikaci mezi obcí Dolní Lhota a Nový Vojířov. Jednotka strom za pomocí MP rozřezala a dále pomocí navijáku u Tatra CAS 20 zbytek stromu odstranila. Poté jednotka projela přilehlé komunikace, kde nebyla zjištěna žádná překážka a následně se vrátila zpět na základnu.

Během výjezdu nedošlo k poškození VT ani k zranění zasahujících hasičů.

 img 20200523 183238

11. 05. 2020- 17:44

Na žádost KOPIS HZS JčK vyjela jednotka s vozidlem CAS 20 Tatra Terrno (1+3) na místo události. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že jedná o spadlý strom přes pozemní komunikaci. Strom byl rozřezán za pomocí motorové pily a jeho části byly odklizeny z vozovky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Během výjezdu nebyl žádný z členů zraněn, ani nebyla poškozena výjezdová technika.

11. 05. 2020- 16:57

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS Jčk s vozidlem CAS 20 Tatra Terno (1+5) a DA Ford Transit (1+2) na místo události. Po příjezdu na místo, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zlomený strom, který spadl přes místní komunikaci a zabíral celou její šíři. Jednotka za pomocí motorové pily strom rozřezala a odklidila mimo cestu. Během zásahu nedošlo k poškození techniky ani ke zranění zasahujících členů.

30. 04. 2020- 06:15

Na žádost OPIS vyjela jednotka s Tatra CAS-20 (1+5) a DA-L1Z (1+1) na místo události. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o DN vozidla Opel.

Vozidlo se nacházelo převrácené na střeše mimo komunikaci, a bylo nutné za pomocí rozpínacích hydraulických kleští osobu vyprostit. Jednotka po vyproštění pomáhala s transportem pacienta na palubu LZS.
Na místě v době příjezdu jednotky již byl RZP a RV Jindřichův Hradec. Dále se na místo dostavila také jednotka HZS OU Jindřichův Hradec a LZS.
Po předání pacienta se jednotka vrátila zpět na základnu.

Během výjezdu nedošlo k poškození VT ani ke zranění zasahujících hasičů.

22. 04. 2020- 12:45

Jednotka vyjela na místo události s vozidly Tatra CAS 20 (1+4) a Škoda CAS 25 (1+5). Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně. Jednotka provedla zasypání komína pískem, které se opakovalo celkem 3x. Poté byl komín ještě vyčištěn kominickým kartáčem a posléze jednotka vyčkala na místě z důvodu dohledu po dobu dalších 30 minut. Poté se jednotka vratila zpět na základnu. Během zásahu nebyla poškozena technika JSDH ani žádný ze zasahujících členů neutrpěl žádná zranění.

09. 04. 2020- 15:21

Na žádost OPIS vyjela jednotka s CAS 20 T 815 (1+2) a CAS 24 RTHP (1+1) na místo události.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno že na ploše cca 30x40 m hoří hrabanka.

Read More: POŽÁR- LES
07. 04. 2020- 15:21

Na žádost OPIS vyjela jednotka s CAS 20 T 815 (1+5) CAS 24 RTHP (1+2) a DA Ford Transit L1Z (1+1) na místo události. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno že na ploše cca 30x70 m hoří hrabanka.

Read More: POŽÁR- LES
05. 04. 2020- 20:38
Jednotka vyjela na požár komína do obce Senotín
05. 04. 2020- 19:54

Jednotka vyjela na požár lesa u obce Kunžak

23. 03. 2020- 19:54
Dne 23.03.2020 před 20 hodinou vyjela jednotka JSDH Nová Bystřice s TATRA CAS 20, CAS 24 RTHP a Ford Transit k požáru rodinného domu do obce Bílá. Po příjezdu jednotky na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár střechy a podkroví RD.
Read More: POŽÁR
19. 03. 2020- 21:57

Jednotka vyjela na žádost ZZS a OPIS k resuscitaci

19. 03. 2020- 13:49

Jednotka vyjela na žádost ZZS a OPIS k resuscitaci

14. 02. 2020- 16:04

Po příjezdu na místo a provedeným průzkumem, bylo zjištěno, že se jedná o nalomený strom cca 1m nad zemí, který je nakloněný nad budovou recepce místního kempu

13. 02. 2020- 10:07

Na žádost OPIS vyjela jednotka s Tatra CAS 20(1+2) na místo události. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že zde náš zásah není nutný.

Jednotka se proto vrátila zpět na základnu.

 

11. 02. 2020- 15:57

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru kamen.

Po příjezdu bylo zjištěno, že z důvodu výpadku el. proudu nefungovalo čerpadlo u kamen a spustil se přetlakový ventil.

10. 02. 2020- 11:00

Během vyhřice "Sabine" vyjížděla jednotka ve dnech 10.02- 11.02.2020 k několika událostem typu "Technická pomoc".

Převážně se jednalo o stromy přes komunikaci

31. 01. 2020- 12:55

Jednotka vyjela odstranit padlý strom přes komunikaci

30. 01. 2020- 09:38

Jednotka vyjela k vyproštění osoby, na kterou spadl strom a následně pomáhala s transportem pacienta z těžko přístupného terénu do vrtulníku

 

30. 01. 2020- 08:44

Jednotka vyjela k DN 2 osobních vozidel, bez zranění osob

29. 01. 2020- 11:26

Jednotka vyjela k DN bez zranění osob

27. 01. 2020- 03:48

Jednotka vyjela vytáhnout dodávku ze stoky

16. 01. 2020- 06:27

Jednotka vyjela odstranit padlý strom přes komunikaci

15. 01. 2020- 10:00

Jednotka asistovala ZZS při snášení pacienta z 1. patra panelového domu.