AED- RESUSCITACE

19. 03. 2020- 13:49

Jednotka vyjela na žádost ZZS a OPIS k resuscitaci