Technická pomoc- odstranění stromu

11. 05. 2020- 16:57

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS Jčk s vozidlem CAS 20 Tatra Terno (1+5) a DA Ford Transit (1+2) na místo události. Po příjezdu na místo, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zlomený strom, který spadl přes místní komunikaci a zabíral celou její šíři. Jednotka za pomocí motorové pily strom rozřezala a odklidila mimo cestu. Během zásahu nedošlo k poškození techniky ani ke zranění zasahujících členů.