POŽÁR

22. 04. 2020- 12:45

Jednotka vyjela na místo události s vozidly Tatra CAS 20 (1+4) a Škoda CAS 25 (1+5). Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně. Jednotka provedla zasypání komína pískem, které se opakovalo celkem 3x. Poté byl komín ještě vyčištěn kominickým kartáčem a posléze jednotka vyčkala na místě z důvodu dohledu po dobu dalších 30 minut. Poté se jednotka vratila zpět na základnu. Během zásahu nebyla poškozena technika JSDH ani žádný ze zasahujících členů neutrpěl žádná zranění.