Technická pomoc- odstranění nebezpečných stavů/ Vozidlo ve stoce/

27. 01. 2020- 03:48

Jednotka vyjela vytáhnout dodávku ze stoky