TECHNICKÁ POMOC- ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

13. 02. 2020- 10:07

Na žádost OPIS vyjela jednotka s Tatra CAS 20(1+2) na místo události. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že zde náš zásah není nutný.

Jednotka se proto vrátila zpět na základnu.