Technická pomoc- transport pacienta

15. 01. 2020- 10:00

Jednotka asistovala ZZS při snášení pacienta z 1. patra panelového domu.